Opłaty:

 Wpisowe - jednorazowe 100 zł
 Roczna składka członkowska 100 zł
 Rejestracja przydomka hodowlanego*  bezpłatnie -  w ramach wpisowego
   
 Wpis kozła do rejestru lub księgi hodowlanej** 20 zł
 Wpis kozy do rejestru lub księgi hodowlanej** 20 zł
 Wyciąg z rejestru lub księgi hodowlanej*** 16 zł
   
 Wysyłka dokumentacji kurierem 16 zł

 

*   Rejestracja przydomka hodowlanego jest nieobowiązkowa. Przydomek hodowlany można zarejestrować w późniejszym terminie.

**   Przy dużych stadach opłaty za wpisy są ustalane indywidualnie.

***   Wyciąg z rejestru lub księgi hodowlanej. Wystawienie dokumentu  w formie papierowej na wniosek właściciela.