Władze Związku

Zarząd:

Albert Kmiecik - Prezes

Paulina Biernacka  - Sekretarz

Paulina Kłębczyk-Stanik - Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Magdalena Reszelska - przewodnicząca komisji

Aldona Rogowska - członek komisji

Bogumiła Irzyk - członek komisji