Instytut Zootechniki w Balicach - Państwowy Instytut Badawczy - www.izoo.krakow.pl


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.gov.pl/web/rolnictwo


Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl


Polski Związek Owczarski - www.pzow.pl